logo
drukuj | Zmień rozmiar liter: A A A

Dla pracodawców

Na czym polega zatrudnienie tymczasowe? 

Zatrudnienie tymczasowe jest specyficzną, alternatywną formą zatrudnienia, które pojawiło się w Polsce wraz z wejściem w życie Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r.

Zatrudnienie tymczasowe polega na wynajmowaniu pracowników od specjalistycznych agencji na określony czas, w celu wykonywania określonych zadań. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorcy w sytuacji, kiedy potrzebuje on zwiększyć zatrudnienie w celu:

 • zastąpienia nieobecnego personelu,
 • wykonania zwiększonych zamówień na swoje usługi
 • wykonania prac nietypowych, niezwiązanych z profilem działalności przedsiębiorstwa.

Agencja pracy tymczasowej przejmuje na siebie obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników. Przeprowadza nabór, selekcję, podpisuje umowy o pracę, rozlicza składki ZUS oraz podatek dochodowy. Agencja oddelegowuje do firmy wyselekcjonowanych pod kątem jej potrzeb pracowników tymczasowych: we wskazanym czasie i miejscu, na tak długo jak jest to potrzebne. Po zakończeniu pracy agencja wystawia jedną, zbiorczą fakturę, zgodnie z wcześniej ustaloną stawką określoną w umowie.

Korzyści płynące z zatrudnienia tymczasowego. 

 • Przyjmując do pracy pracownika tymczasowego pracodawca zostaje zwolniony z wielu obowiązków:
  • nie musi przeprowadzać rekrutacji,
  • nie musi negocjować z pracownikiem wysokości wynagrodzenia, pilnować terminów wypłat,
  • nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy,
  • nie prowadzi akt osobowych i nie przechowuje dokumentacji pracowniczej,
  • nie musi sporządzać i wydawać PIT-ów,
  • nie musi sporządzać i wydawać świadectw pracy.
 • Wynająć można praktycznie każdego pracownika począwszy od pracowników fizycznych zatrudnionych do najprostszych prac, poprzez personel biurowy aż do wyspecjalizowanych fachowców. Kiedy pracownicy tymczasowi wykonają swoją misję można ich łatwo zwolnić nie płacąc odpraw.
 • Praca tymczasowa może stanowić też doskonały element procesu rekrutacji. Wynajmując pracownika tymczasowego możemy przekonać się - czy spełnia on wszystkie wymagania poszukiwanego przez pracodawcę pracownika stałego. Po okresie pracy tymczasowej pracodawca może bez ograniczeń zatrudnić dotychczasowego pracownika tymczasowego na umowę o pracę.
 • Dzięki pracy tymczasowej pracodawca optymalizuje poziom zatrudnienia oraz koszty pracownicze. Niskie prowizje agencji pracy tymczasowej oraz pełniejsze wykorzystanie czasu pracy pracowników tymczasowych (pracodawca płaci tylko za przepracowane godziny) sprawiają, że praca tymczasowa jest atrakcyjna dla pracodawcy pod względem finansowym.
 • Praca tymczasowa ma też swoją olbrzymią wartość społeczną, przyczyniając się do zmniejszenia poziomu bezrobocia.

Wynajmij pracownika podpisując umowę z naszą agencją. 

 • Nie zajmujesz się rekrutacją.
 • Nie płacisz zaliczek podatków i składek ZUS.
 • Nie płacisz odpraw przy zwolnieniu pracownika.
 • Nie rozliczasz, nie podpisujesz umów o pracę.
 • Nie prowadzisz akt osobowych, nie przechowujesz dokumentacji pracowniczej.

Z A P R A S Z A M Y

ul. Warszawska 39
61- 028 Poznań
tel. 61 / 874 70 04
e-mail: biuro@wapt.pl