logo
drukuj | Zmień rozmiar liter: A A A

Dla pracowników

Na czym polega zatrudnienie tymczasowe? 

Zatrudnienie tymczasowe jest specyficzną, alternatywną formą zatrudnienia, które pojawiło się w Polsce wraz z wejściem w życie Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r.

Zatrudnienie tymczasowe polega na pracy w agencji pracy tymczasowej. Agencja wynajmuje zatrudnionych u siebie pracowników innym podmiotom gospodarczym (tzw. pracodawcom użytkownikom), które z różnych względów nie mogą lub nie chcą zatrudniać pracowników bezpośrednio na stałe. Wynajmuje ona pracowników na określony czas, w celu wykonywania określonych zadań. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla ludzi, którzy nie mogą lub nie chcą pracować w sposób ciągły, wiążąc się z jednym pracodawcą. Zatrudnienie czasowe daje możliwość zdobycia różnych doświadczeń zawodowych w stosunkowo krótkim czasie. Jest alternatywą dla dość powszechnego zatrudnienia „na czarno”, dając zatrudnionemu pracownikowi ochronę prawną i gwarancję wypłaty wynagrodzenia.

Jak znaleźć pracę w agencji? 

To proste. Nie musisz szukać pracy. Przyjdź do nas i wpisz się do naszej bazy danych osób poszukujących pracy. Możesz zrobić to osobiście lub drogą elektroniczną. Za wpis (jak i ewentualne znalezienie pracy) agencja nie pobiera wynagrodzenia (prowizją obciążany jest pracodawca użytkownik). Agencja znajdzie dla Ciebie pracę, podpisze z Tobą umowę, wypłaci Tobie należne wynagrodzenie oraz odprowadzi za Ciebie składki ZUS i podatek.
Po zakończeniu pracy otrzymasz od agencji świadectwo pracy.

Wpisz się do naszej bazy danych: 

 • Nie musisz robić tego osobiście, prześlij CV np. drogą elektroniczną
 • Nie musisz sam szukać pracy.
 • Nie musisz wiązać się na stałe z jednym pracodawcą.
 • Unikasz ryzyka pracy „na czarno”.
 • Zdobywasz doświadczenie, cenne na rynku pracy.

Możesz pracować jako: 

 • pracownik biurowy
 • pracownik fizyczny
 • sprzedawca
 • kierowca
 • handlowiec
 • informatyk
 • w innym zawodzie

Możesz pracować przez: 

 • dzień
 • tydzień
 • miesiąc
 • rok
 • wiele lat

Z A P R A S Z A M Y

ul. Warszawska 39

61- 028 Poznań

tel. 61 / 874 70 04

e-mail: biuro@wapt.pl

www.wapt.pl