logo

Formularz rejestracyjny

Aby zarejestrować się w naszej bazie danych, prosimy wypełnić poniższy formularz. Prosimy również o podanie aktualnego miejsca zamieszkania.
Pola oznaczone znakiem są polami obowiązkowymi i należy je wypełnić.

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Nazwisko rodowe:
Data urodzenia: dzień: miesiąc: rok: RRRR    
Dane kontaktowe
Nr telefonu:
e-mail:
Miejsce zameldowania
Adres: ulica:    nr domu:    nr mieszkania:
kod pocztowy:    miejscowość:   
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Miejsce zamieszkania (wpisać jeśli inny niż zameldowania)
Adres: ulica:    nr domu:    nr mieszkania:
kod pocztowy:    miejscowość:   
Informacje skarbowe
NIP:
PESEL:
Urząd skarbowy:
Adres urzędu skarbowego:
Wykształcenie
Ukończone szkoły:
Wykształcenie:
Tytuł zawodowy:
Obecny status: uczeń
student
nie dotyczy
Tryb: dzienny
zaoczny
wieczorowy
Nazwa szkoły:
Kierunek:
Języki obce:
Poziom zaawansowania:
w mowie (podstawowo, dobrze, płynnie)  
w piśmie (podstawowo, dobrze, płynnie)
Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje
Doświadczenie zawodowe:
Prawo jazdy - kategoria:
Inne - kwalifikacje, umiejętności itp.:
Aktualna książeczka SANEPIDu:
TAK NIE
Informacje dotyczące stanowiska
Oczekiwane stanowisko pracy:
Mogę pracować w następujące dni tygodnia:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
Najchętniej pracował(a)bym w godzinach:
Oczekiwane wynagrodzenie (netto za godz.):
Informacja dotycząca palenia papierosów:
palę papierosy jestem osobą niepalącą